SLUNECNÍ DOMOV

o.p.s.

ˇ

 

Charakteristika

a poslání

 

Hlavním posláním Slunečního domova je poskytovat rezidenční sociální služby domova v komorním prostředí osobám s autismem, autistickým spektrem poruch, event. v kombinaci s jiným psychickým nebo mentálním postižením a poskytnout jim podporu k co největšímu rozvoji jejich schopností, jejich sociálnímu začlenění a získání maximální samostatnosti. 

Historie Slunečního domova sahá do roku 1994 kdy se zakladatelé domova Alexandra Řezníčková a Jan Pergl rozhodli odejít z nadnárodní firmy a založili stacionář pro osoby s diagnózou Poruchy autistického spektra.


Smyslem poskytování služeb je umožnit cílové skupině díky laskavé a odborné podpoře překonávat sociální vyloučení, zátěž postižení a přiblížit se životu vrstevníků.

 

info

Sluneční domov o.p.s.

Druh poskytované

sociální služby

Týdenní stacionář

Sídlo

Jahodnická ev.č. 66

198 00, Praha 9


kontakty

Adresa domova

Jahodnická ev.č. 64 - 66 198 00, Praha 9

Telefon, fax

776 662 740

281 863 785 / 781


e-mail

web


Ředitelka

Alexandra Řezníčková

Zástupce ředitele

ekonom

Jan Pergl

Našim cílem je co největší přiblížení životu běžné populace.